support@giftout.co skype://giftout.co
Snap for 2 FREE Sachets of Chek Hup
January 1, 2017
0

Tempoh masa: 1 Ogos 2016 sehingga 31 Januari 2017

How to Enter:
Cara menyertai:
 1. Ambil gambar Chek Hup logo daripada produk Chek Hup, iklan atau dari mana-mana dengan jelas
 2. Hantar Nama <jarak> Alamat <jarak> No.KP melalui Whatsapp atau SMS
 3. Hantar gambar yang telah diambil dengan jelas dan butir peribadi ke +6017-8800994

*Tertakluk kepada Terma & Syarat

Terma dan Syarat:

PENTING: Sila baca Terma & Syarat yang telah ditetapkan sebelum menyertai Program “Snap for 2 FREE Sachets of Chek Hup” ini. Dengan menyertai Program ini, Peserta dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju dengan segala terma dan syarat serta akur dengan keputusan yang telah ditetapkan.

 1. Program ini terbuka kepada warganegara Malaysia dan penduduk tetap di Malaysia yang berumur lapan belas (18) tahun ke atas pada 1 Ogos 2016. Mereka yang merupakan pekerja-pekerja atau ahli-ahli keluarga terdekat kepada pekerja-pekerja Chek Hup Sdn. Bhd., syarikat-syarikat sekutunya, serta agensi-agensi pengiklanan/promosi/perhubungan awan dan pengedar-pengedar adalah tidak layak menyertai Program ini. Pihak penganjur adalah berhak untuk mengesahkan kesahihan penyertaan yang telah dihantar dan meminta dokumen sokongan, termasuk kad pengenalan daripada peserta.
 2. Setiap peserta layak untuk hantar SATU [1] penyertaan sahaja dan hanya nombor telefon yang berdaftar dengan pengendali perkhimatan telekomunikasi di Malaysia dan alamat di Malaysia sahaja dibenarkan untuk menyertai Program ini.
 3. Dua (2) sampel pek kecil (sachets) percuma Chek Hup akan diberi kepada setiap 50 peserta pertama sahaja yang layak setiap hari kecuali hari Sabtu, Ahad dan cuti umum.
 4. Program “Snap for 2 FREE Sachets of Chek Hup” ini bermula dari 1 Ogos 2016 dan berakhir pada 31 Januari 2017, kecuali hari Sabtu, Ahad dan cuti umum. Penyertaan yang dihantar selepas 31 Januari 2017 akan dibatalkan secara automatik.
 5. Pemberian sampel pek kecil (sachets) percuma adalah seperti berikut dan akan dikirimkan kepada setiap pemenang melalui kiriman biasa:2 X Sampel Pek Kecil Chek Hup (mana-mana perisa yang ditentukan oleh pihak penganjur)

  Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemenang tidak atau lambat menerima sampel pek kecil tersebut. Pihak penganjur juga tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kesulitan, kerosakan, kehilangan atau apa-apa perkara yang berlaku semasa proses penghantaran.

 6. Pemberian sampel pek kecil percuma yang ditawarkan adalah mengikut sementara stok masih ada dan tidak boleh ditunaikan. Pihak penganjur berhak untuk menukar kepada sampel lain mengikut nilai wang yang sama tanpa notis.
 7. Pemberian sampel pek percuma tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukar kepada bentuk wang Ringgit Malaysia atau kepada produk-produk lain sama ada sepenuhnya atau sebahagiannya.
 8. Jika didapati ada pertikaian tentang identiti peserta, pihak penganjur berhak mengenalpasti identiti peserta tersebut mengikut budi bicara mutlak.
 9. Pihak penganjur berhak untuk menyiasat kes-kes penipuan atau gangguan sebelum penyertaan ditentukan. Jika didapati ada penipuan atau gangguan mengikut budi bicara mutlak pihak penganjur, penyertaan peserta tersebut akan dibatalkan serta-merta.
 10. Dengan menyertai program ini, peserta dengan ini bersetuju dan memberi kebenaran dan hak sepenuhnya kepada pihak penganjur untuk menggunakan nama, alamat, gambar, butir peribadi, gambar, dokumen dan maklumat peserta tanpa sebarang bayaran royalti bagi tujuan pemasaran, pengiklanan, aktiviti perdagangan dan publisiti dalam apa-apa cara dari semasa ke semasa.
 11. Segala keputusan oleh pihak penganjur dalam segala isu atau perkara berkaitan Program “Snap for 2 FREE Sachets of Chek Hup” adalah muktamad. Pihak penganjur berhak untuk menukar Terma dan Syarat serta maklumat berkaitan pemberian sampel pek kecil percuma dan/atau berhak membatalkan program ini sepenuhnya, bila-bila masa, tanpa sebarang notis dan tanpa liabitli terhadap mana-mana individu dan pihak. Segala keputusan oleh pihak penganjur adalah muktamad dan segala surat-menyurat dan rayuan dalam apa-apa bentuk tidak akan dilayan.
 12. Segala perbelanjaan, tanggungjawab, liabiliti untuk menyertai program ini, penerimaan/penggunaan hadiah atau apa-apa perkara lain adalah ditanggung sepenuhnya oleh peserta sendiri. Pihak penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang tanggungan dalam sebarang bentuk yang timbul atau dialami oleh peserta dan/atau pihak ketiga secara langsung atau tidak langsung, yang berkaitan dengan program ini, penerimaan/penggunaan hadiah atau apa-apa perkara lain.
 13. Pihak penganjur dan semua pihak lain yang terlibat dalam program ini, termasuk pengarah, pegawai dan ejen mereka tidak bertanggungjawab dalam apa-apa cara sekalipun terhadap yang berikut.
  1. campur tangan oleh pihak yang tidak berkenaan semasa program ini;
  2. sebarang bentuk gangguan teknikal dan kesilapan elektronik atau manusia dalam pengurusan program dan pemprosesan penyertaan;
  3. sebarang penyertaan yang hilang, dicuri, rosak, salah hantar, atau tidak diterima; dan
  4. semua liabiliti (termasuk kematiaan) sama ada disebabkan secara langsung atau tidak oleh penyertaan dalam program ini dan penerimaan/penggunaan hadiah.

 

Find out more at Chek Hup.

Snap for 2 FREE Sachets of Chek Hup

 

 

Tags: #crypto, #cryptocurrency, #bitcoin, #giftout.co,#giftout, #giftoutco, #giftoutsingapore, #giftoutusa, #giftoutmalaysia, #giftoutworldwide, #giftoutsweepstakes, Giftout Singapore, Giftout Malaysia, Giftout USA, Giftout Sweepstakes, Giftout Worldwide, Free Singapore, Singapore Free, Free Malaysia, Malaysia Free, USA Free, Free USA, Worldwide Free, Free Worldwide, Singapore freebies, Malaysia freebies, USA freebies, Singapore giveaway, Malaysia giveaway, FREE, #FREE, gifts, free gifts, free gift, contests, contest, #sweepstakes, #giftoutkorea, korea free, free korea, Giftout Korea, Giftout Exclusive, www.giftout.co, free korea, #Singapore, #Malaysia, #Korea, #USA, #Worldwide, @giftout, @Singapore, @Malaysia, @Korea, @Worldwide, #contests, #Contest, free everyday, free today, #sale, #marketing, #facebook, facebook, #tweets, tweets, #fb, fb, #twitter, twitter, Instagram, #instagram, #google, google, google+, #google+, linkedin, #linkedin, tumblr, #tumblr, youtube, #youtube, social media, Korea giveaway, worldwide giveaway, usa giveaway, malaysia gift, singapore gift, korea gift, usa gift, free gifts, free gift, video, #video, videos, #videos, #giftideas #giftcard, #follow, follow, competition, #competition, prize, #prize, #birthdaygifts, #giveawaysingapore, #giveawaymalaysia, #giveawaykorea, #giveawayusa, #giveawaycontest

Note: All giveaways are by third parties unless otherwise stated.

Leave a Reply